Ετικέτα: οριακή διαταραχή

Διαταραχές προσωπικότητας: δημιουργία και εξηγήσεις

07/07/2021
Κατά καιρούς, διάφορες προσεγγίσεις, όπως η Βιολογική, η Συμπεριφοριστική, η Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική και η Ψυχοδυναμική έχουν επιχειρήσει να εντοπίσουν και να ερμηνεύσουν τους μηχανισμούς εκείνους που σχετίζονται με την δημιουργία των...