fbpx

Φόρμα Εγγραφής Συνεργατών

Με την παρακάτω φόρμα μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας ως επαγγελματίας στον κατάλογο επαγγελματιών του Soulscan και να επιλέξετε τις πληροφορίες που θέλετε να περιλαμβάνονται στο προφίλ σας.

Πριν συμπληρώσετε τη φόρμα, θα πρέπει να διαβάσετε τη Σύμβαση συνεργασίας με το Soulscan.

Για τη δική σας διευκόλυνση, είναι καλό πριν αρχίσετε να συμπληρώνετε τη φόρμα, να έχετε διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή 1 εικόνα προφίλ (jpg/png μέχρι 1Mb) και τους τίτλους που επιβεβαιώνουν την επαγγελματική σας κατάρτιση σχετικά με τις κατηγορίες θεραπείας που δηλώνετε (π.χ. Πτυχία Ψυχολογίας, Βεβαίωση ολοκλήρωσης εκπαίδευσης κλπ). Τα αρχεία αυτά δεν είναι απαραίτητο να αποσταλούν με αυτή τη φόρμα, όμως θα χρειαστεί να τα στείλετε προκειμένου να παραμείνει ενεργή η καταχώρησή σας. Αν δεν επιθυμείτε να μας στείλετε εικόνα προφίλ, θα σας παρέχουμε μία εικόνα γενικής χρήσης.

 

Σύμβαση Χρήσης υπηρεσιών Soulscan

Τελευταία Ενημέρωση: 03/02/2021

 

O διαχειριστής της ιστοσελίδας soulscan.gr (στο εξής “Soulscan” ή “η Σελίδα”) ψυχίατρος κ. Νικολάου Γεώργιος, με επαγγελματική έδρα στη Θεσσαλονίκη, οδός Παπαναστασίου 37, Τ.Κ. 54453, παρέχει σε συναδέλφους ειδικούς ψυχικής υγείας ή αντίστοιχα Νομικά Πρόσωπα (στο εξής“ΕΨΥ”) υπηρεσίες πληροφόρησης, ενημέρωσης και διασύνδεσης με χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω της Σελίδας. Η παροχή αυτών των υπηρεσιών υπάγεται στις υπηρεσίες online επαγγελματικού καταλόγου και τιμολογείται όπως περιγράφεται στην παρούσα.
Στην παρούσα σύμβαση περιλαμβάνονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αμφότερων πλευρών, ώστε να είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο συνεργασίας της Σελίδας με τους επαγγελματίες χρήστες της.
Η αποδοχή της παρούσας σύμβασης γίνεται ηλεκτρονικά, με καταγραφή της αντίστοιχης ενέργειας (κλικ) του συμβαλλόμενου στην ειδική φόρμα εγγραφής, σε σημείο όπου ενημερώνεται σαφώς για την παρούσα σύμβαση και την ανάγκη αποδοχής της. Στην περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, όλοι οι προηγουμένως συμβαλλόμενοι ΕΨΥ ενημερώνονται εγγράφως για την αποδοχή της νέας σύμβασης.

Α) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική συνοψίζει τα σχετικά με τους ΕΨΥ εδάφια της Πολιτικής Απορρήτου της Σελίδας, όπως είναι δημοσιευμένη στην τοποθεσία https://soulscan.gr/privacy-policy/
Μελλοντικά, ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να παρέχει επιπλέον χρήσεις και να αποκτήσει αυξημένη λειτουργικότητα. Αν αυτό συνεπάγεται οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας παρέχονται περισσότερες λεπτομέρειες και πρόσθετοι όροι στην παρούσα σύμβαση και την Πολιτική Απορρήτου. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, κάθε νέα χρήση / υπηρεσία του δικτυακού τόπου που εισάγεται θα υπόκειται στην παρούσα πολιτική προσωπικών δεδομένων.
Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι:

 1. Να διασφαλιστεί ότι γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς, τους λόγους για τους οποίους τα συλλέγουμε και τα επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε ποιον τα κοινοποιούμε.
 2. Να καταστήσει σαφή τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε μοιραστεί μαζί μας.
 3. Να εξηγήσει τα δικαιώματα και τις επιλογές σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την επίσκεψή σας στον δικτυακό τόπο και την χρήση αυτού.

Με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής, συμφωνείτε ρητά με τη συλλογή, χρήση και δημοσιοποίηση των Προσωπικών σας Δεδομένων (όπως ορίζονται παρακάτω) σύμφωνα με τα σχετικά εδάφια.

Α.1 Τρόπος συλλογής των προσωπικών δεδομένων

Ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρέχονται άμεσα από τους χρήστες του δικτυακού τόπου και ορισμένα δεδομένα καταγράφονται έμμεσα κατά την πλοήγηση των επισκεπτών και χρηστών στον δικτυακό τόπο. Σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα κατά την πλοήγηση στη Σελίδα ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στην Πολιτική Απορρήτου και αφορούν κάθε είδους χρήστη της. Ως προς τα δεδομένα που ο ίδιος ο χρήστης μας παρέχει, όλοι οι ΕΨΥ που επιθυμούν να καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα, χρειάζεται να μας παρέχουν δεδομένα τους σχετικά με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες και μέσα επικοινωνίας με αυτούς. Τα ελάχιστα δεδομένα που χρειάζεται να συλλέξουμε είναι: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, επαγγελματική ιδιότητα, επαγγελματικοί τίτλοι. Εκτός αυτών, για τον εμπλουτισμό της παρουσίασής τους στη Σελίδα, ο ΕΨΥ μπορεί να επιλέξει την παροχή επιπλέον δεδομένων, όπως: διεύθυνση εργασίας, τηλέφωνο εργασίας, ιστοσελίδα, διευθύνσεις κοινωνικών δικτύων, κόστος υπηρεσιών, εξειδικεύσεις, σύντομο βιογραφικό, άλλες παροχές και υπηρεσίες, εικόνες. Για τη διαμεσολάβηση πληρωμής απλών χρηστών για ψυχολογικές ή ιατρικές υπηρεσίες, είναι αναγκαία η παροχή πληροφοριών αμοιβής και φορολογικών στοιχείων του ΕΨΥ.

Α.2 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για:

 • Να πλοηγηθείτε και να κάνετε χρήση των δυνατοτήτων της Ιστοσελίδας
 • Να εξατομικεύουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας και να διευκολύνουμε τη χρήση της
 • Να παρέχουμε τεχνική υποστήριξη σε πιθανά προβλήματα
 • Να παρέχουμε πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας.
 • Να παρέχουμε πληροφορίες των ΕΨΥ, με σκοπό να μπορούν να επικοινωνήσουν με αυτούς άλλοι χρήστες της Σελίδας, για την κάλυψη αναγκών των τελευταίων μέσω παροχής υπηρεσιών εκ μέρους των ΕΨΥ.
 • Να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Για παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να κατανοήσουμε καλύτερα τις προτιμήσεις των χρηστών της Ιστοσελίδας, με στόχο να βελτιώσουμε την οργάνωση και την παρουσίαση των υπηρεσιών, των πληροφοριών αλλά και για την εν γένει βελτίωση της Ιστοσελίδας μας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω της διεξαγωγής έρευνας πελατών και της αξιολόγησης της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφόρησης από την Ιστοσελίδα.
 • Την αποτροπή και τον έλεγχο απάτης, παραβίασης των Όρων Χρήσης μας και της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για τη συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις, αιτήματα των αρμόδιων δικαστικών, εισαγγελικών ή δημόσιων αρχών αλλά και για την συμμόρφωση μας την ισχύουσα νομοθεσία.

Είναι πιθανό να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε για διαχειριστικές ή σπάνια για προωθητικές ενέργειες (ενημερώσεις για νέες υπηρεσίες ή προσφορές). Στις περιπτώσεις αυτές, η επικοινωνία μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε από τους διαθέσιμους τρόπους που μας έχουν κοινοποιήσει οι ΕΨΥ, όπως τηλέφωνο, ηλεκτρονική αλληλογραφία ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας.
Κάθε ΕΨΥ δικαιούται να αρνηθεί να επικοινωνήσει η Ιστοσελίδα μαζί του για προωθητικές ενέργειες, ακολουθώντας την προβλεπόμενη απλή διαδικασία, η οποία περιλαμβάνεται σε κάθε σχετικό μήνυμα email ή στέλνοντας ειδικό τέτοιο αίτημα. Είναι υποχρεωμένος ωστόσο να επιτρέπει την επικοινωνία για διαχειριστικές ενέργειες που αφορούν την καταχώρησή του, διαφορετικά η Ιστοσελίδα δικαιούται να θεωρήσει ως άκυρη τη μεταξύ τους σύμβαση και να προχωρήσει σε μονομερή λύση της σύμβασης, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω.
Τα δεδομένα των ΕΨΥ είναι πιθανό να αναλύονται στατιστικά και κατά καιρούς να γνωστοποιείται στους ίδιους το αποτέλεσμα της ανάλυσης, ή συγκεντρωτικά στατιστικά δεδομένα που είναι ανώνυμα.

Α.3 Αποδέκτες δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων του ΕΨΥ είναι το Soulscan και οι συνεργαζόμενες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, που έχουν συμβατική σχέση με τη Σελίδα. Τα στοιχεία εγγραφής σας φυλάσσονται με ασφάλεια και δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο.
Το Soulscan, στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών του σε εσάς, συνεργάζεται με τρίτους παρόχους υπηρεσιών, όπως είναι τα χρησιμοποιούμενα δίκτυα τρίτων με τα οποία η Σελίδα διασυνδέεται για την παροχή των υπηρεσιών διαδικτύου, τρίτους πάροχους υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών πληρωμών, ανάλυσης ή επικοινωνιών, καθώς και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, στο οποίο η Σελίδα υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία.
Ζητούμε μέσω των επιμέρους συμβάσεών μας με τρίτους παρόχους υπηρεσιών να συμφωνήσουν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά στοιχεία που τους παρέχουμε μόνο για τον σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν και να εγγυηθούν ότι όλες οι επεξεργασίες στις οποίες ασχολούνται θα είναι νόμιμες και συμμορφούμενες με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.
Στα πλαίσια της λήψης υπηρεσιών από τρίτους, δεδομένα που νόμιμα κοινοποιεί η Σελίδα σε αυτούς δύναται να μεταφέρονται σε χώρο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίζουν να ισχύουν οι συμβατικοί όροι μας με τις αντίστοιχες υπηρεσίες, σχετικά με την προστασία αυτών των δεδομένων.
Τέλος, ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους οι οποίοι παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Η Σελίδα δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την πολιτική ιδιωτικότητας και τις πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων τέτοιων δικτυακών τόπων. Όταν μεταφερθείτε στους εν λόγω δικτυακούς τόπους δεν ισχύει η παρούσα Πολιτική και σας συστήνουμε να διαβάζετε τις αντίστοιχες πολιτικές ιδιωτικότητας προκειμένου να ενημερώνεστε για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους ως άνω δικτυακούς τόπους και υπηρεσίες.
Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους όταν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για τη δημιουργία, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε στα πλαίσια δικαστικής διαδικασίας είτε στα πλαίσια διοικητικής ή εξώδικης διαδικασίας, εφόσον η Σελίδα υποχρεούται προς τούτο.

Α.4 Ασφάλεια δεδομένων

Για το Soulscan, η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των συνεργατών και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την διαθεσιμότητα και την εγκυρότητα των δεδομένων των χρηστών μας.
Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε.

Α.5 Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων των ΕΨΥ γίνεται αποκλειστικά και μόνο όπως επιτρέπεται από τον νόμο ή σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεση των ΕΨΥ μόνο για όσο απαιτείται, ώστε να ικανοποιούνται οι σκοποί της επεξεργασίας (όπως ορίστηκαν πιο πάνω) ή μέχρι ο ΕΨΥ να διαφωνήσει με την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων από τη Σελίδα ή μέχρι να αποσύρει τη συγκατάθεση του. Στην περίπτωση που απαιτείται από τη νομοθεσία ή σε περίπτωση που απαιτείται για την δικαστική διεκδίκηση ή υπεράσπιση έναντι νομικών αξιώσεων η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η Σελίδα θα διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Α.6 Τρόπος πρόσβασης στα Προσωπικά δεδομένα σας και ελέγχου αυτών.

Κατόπιν αιτήματος, θα σας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το αν και ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται σε σχέση με εσάς («δικαίωμα πρόσβασης»).

Σε περίπτωση που το επιθυμείτε, έχετε το δικαίωμα:

 • Να ζητήσετε τη διόρθωσή τους στο βαθμό που είναι ανακριβή ή/και ελλιπή («δικαίωμα διόρθωσης»).
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή τους («δικαίωμα διαγραφής»). Η Σελίδα θα διαγράψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα προσωπικά σας δεδομένα υπό τους όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η Σελίδα μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα μόνο αν δεν υπάρχει κάποια νομική υποχρέωση ή αν δεν έχει άλλο έννομο δικαίωμα της για να τα διατηρήσει. Ασφαλώς αν γίνει διαγραφή των δεδομένων ενός επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού τόπου τότε η Σελίδα δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της στον εν λόγω χρήστη, όταν αυτές απαιτούν την χρήση των συγκεκριμένων δεδομένων.
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό τους όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να ενημερωθείτε πριν την άρση του περιορισμού της επεξεργασίας.
 • Να ανακοινωθεί κάθε διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα εν λόγω δεδομένα, στο μέτρο του εφικτού και εφόσον κάτι τέτοιο δεν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια, καθώς και να ενημερωθείτε για τους εν λόγω αποδέκτες.
 • Να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ήτοι σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το δικαίωμα να τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας («δικαίωμα φορητότητας»).
 • Να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηριζόμενοι σε λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση («δικαίωμα εναντίωσης»).
 • Να μην υπόκεισθε σε απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφίλ, εφόσον η απόφαση θα είχε νομικές επιπτώσεις για εσάς ή άλλες εξίσου σημαντικές επιπτώσεις.
 • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέλλον, εν όλω ή εν μέρει. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Τέλος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Υπεύθυνος ως προς τη διαχείριση των δεδομένων είναι ο διαχειριστής της Σελίδας, κ. Νικολάου Γεώργιος.

Παρακαλείσθε να απευθύνετε αυτά τα αιτήματα ή άλλες ερωτήσεις και σχόλια σχετικά με αυτή την παρούσα Πολιτική ή τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων της Σελίδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: info@soulscan.gr

Α.7 Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε/επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από καιρό σε καιρό δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον δικτυακό τόπο. Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική που ίσχυε κατά τη στιγμή που παρείχατε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την εν λόγω Πολιτική. Όταν λάβει χώρα σημαντική αλλαγή στην Πολιτική, θα σας ειδοποιήσουμε εγγράφως με email. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική και να διαβάζετε προσεκτικά οποιαδήποτε σχετική ειδοποίηση λαμβάνετε. Με τη συνεχιζόμενη χρήση του δικτυακού τόπου συναινείτε στην ενημερωμένη Πολιτική. Χρησιμοποιήστε την ημερομηνία «Τελευταία ενημέρωση» στην παρούσα Πολιτική για να ενημερωθείτε σχετικά με το πότε τροποποιήθηκε τελευταία.

Β. ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι συνεργαζόμενοι με τη Σελίδα ΕΨΥ συμφωνούν με την ακόλουθη πολιτική χρέωσης για υπηρεσίες online επαγγελματικού καταλόγου:

Β.1 Για την καταχώρηση κάθε ΕΨΥ στα περιεχόμενα του Soulscan δεν απαιτείται εφάπαξ πληρωμή εγγραφής ή τακτική συνδρομή.

Β.2 Κάθε ΕΨΥ που είναι καταχωρημένος στην Ιστοσελίδα, συμφωνεί να χρεώνεται με το ποσό των 16,13€ + ΦΠΑ για κάθε νέο χρήστη ο οποίος χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για να βρει υπηρεσίες ψυχικής υγείας και πληρώνει μέσω αυτής για επίσκεψη, φυσική ή οnline, στον αντίστοιχο ΕΨΥ. Στην περίπτωση αυτή, η Ιστοσελίδα λειτουργεί ως διαμεσολαβητής της πληρωμής, αποδίδοντας το σύνολο του πληρωθέντος ποσού από τον απλό χρήστη στον ΕΨΥ και χρεώνοντας μετά τον ΕΨΥ με το ανωτέρω κόστος, με αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό. Από τη 2η επίσκεψη κάθε χρήστη και έπειτα, το Soulscan δε μεσολαβεί πουθενά, ούτε απαιτεί οτιδήποτε από τον ΕΨΥ ή τον απλό χρήστη. Στην περίπτωση που ο ΕΨΥ αδυνατεί, για οποιοδήποτε λόγο, να παράσχει τις υπηρεσίες για τις οποίες πλήρωσε ο χρήστης, τόσο η πληρωμή προς τον ΕΨΥ, όσο και η πληρωμή προς το Soulscan αποζημιώνονται εξ’ ολοκλήρου.

Β.3 Για υπηρεσίες εκπαιδευτικού περιεχομένου, σεμινάρια ψυχικής υγείας κλπ., η Ιστοσελίδα δύναται να εφαρμόσει χρέωση ή πίστωση προς τον ΕΨΥ, για την οποία θα ενημερώνεται εγκαίρως και τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες πριν τη διεξαγωγή της αντίστοιχης εκδήλωσης.

Β.4 Για τις υπηρεσίες διαφήμισης και προώθησης υπηρεσιών συνεργαζόμενων ΕΨΥ, φυσικών ή νομικών προσώπων, η Ιστοσελίδα δύναται να εφαρμόσει χρέωση προς τον αντίστοιχο ΕΨΥ, που περιλαμβάνει την προβολή και τη διευκόλυνση πληρωμών. Στην περίπτωση πληρωμών για υπηρεσίες που παρέχονται από τον ΕΨΥ, αυτός οφείλει να εκδίδει τα αναγκαία φορολογικά στοιχεία, όπως περιγράφεται στην παράγραφο Δ.4

 

Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Γ.1 Μη παρέμβαση στο έργο των ΕΨΥ

Η Σελίδα δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνει με κανέναν τρόπο στη σχέση μεταξύ των χρηστών της, ιδίως αυτή μεταξύ απλών χρηστών και ΕΨΥ. Αυτό αναφέρεται τόσο στην επαγγελματική – θεραπευτική σχέση, όσο και στην οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ τους, πλην της αρχικής χρέωσης ανά μοναδικό χρήστη. Οι ΕΨΥ πρέπει να διατηρούν πλήρως τις επιλογές τους ως προς τη διαχείριση θεμάτων ψυχικής υγείας και με αυτό τον τρόπο φέρουν και την αντίστοιχη ευθύνη, όπως καθορίζεται από το νόμο και την επιστημονική δεοντολογία τους.

Γ.2 Ισότιμη μεταχείριση συμβαλλόμενων

Η Σελίδα οφείλει να εξασφαλίζει διαρκώς τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση, προβολή, προώθηση και διευκόλυνση κάθε ΕΨΥ. Για το σκοπό αυτό, οφείλει να χρησιμοποιεί κατάλληλα μέσα και μεθόδους για την ισότιμη προβολή των επαγγελματιών στα περιεχόμενά της. Εξαίρεση αποτελούν τα μέλη της επιστημονικής ομάδας της Σελίδας, τα οποία εξ’ ορισμού και λόγω θέσεως έχουν διαφορετικό ρόλο, ο οποίος δεν μπορεί να εξομοιωθεί με των υπολοίπων ΕΨΥ που περιέχονται στη σελίδα.

Γ.3 Ενημέρωση

Η Σελίδα είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τον συμβαλλόμενο ΕΨΥ για οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή της παρούσας σύμβασης και για σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας, τους όρους χρήσης ή την πολιτική απορρήτου της.

 

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΕΨΥ

Δ.1 Όλες οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα έχουν επώνυμη πηγή, μεταξύ των συνεργαζόμενων ΕΨΥ, η οποία αναγράφεται σαφώς και ευθύνεται πλήρως για την ακρίβειά τους, το επιστημονικό τους περιεχόμενο και ορθότητα, καθώς και τα αποτελέσματα που μπορεί να φέρουν τέτοιες πληροφορίες. Η Ιστοσελίδα δημοσιεύει ενημερωτικό υλικό μόνο μετά από επικοινωνία με τον αντίστοιχο συγγραφέα/δημιουργό και κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού. Δεν είναι σε θέση να γνωρίζει περιορισμούς ή δεσμεύσεις που ο κάτοχος πιθανόν να έχει έναντι τρίτων και δεν ευθύνεται για την παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεών του έναντι τρίτων.

Δ.2 Το Soulscan τηρεί μια διαδικασία διασφάλισης ποιότητας ως προς την επιστημονική επάρκεια, την ακρίβεια και την ορθότητα των πληροφοριών των ΕΨΥ που φιλοξενούνται στα περιεχόμενά του, ζητώντας από αυτούς κατάλληλα έγγραφα που να τεκμηριώνουν την επαγγελματική τους επάρκεια. Κάθε ΕΨΥ υποχρεούται να παράσχει στη Σελίδα την απαιτούμενη τεκμηρίωση και διατηρεί πλήρως την ευθύνη για την ορθότητα όλων των παρεχόμενων από αυτόν πληροφοριών και τυχόν αποτελεσμάτων που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Επίσης, ο ΕΨΥ οφείλει να ενημερώνει άμεσα τη σελίδα για οποιαδήποτε μεταβολή στις επαγγελματικές του ιδιότητες, καθώς και για πειθαρχικές ποινές που του απαγορεύουν άσκηση των καθηκόντων του.

Δ.3 Το SoulScan έχει το ρόλο συμβουλευτικής υπηρεσίας και δεν δεσμεύει τον εκάστοτε ΕΨΥ στον επιλεγόμενο θεραπευτικό σχεδιασμό. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να ελέγξει ή να παρέμβει στην παρεχόμενη στον απλό χρήστη θεραπεία και τα αποτελέσματά της, από επαγγελματίες που πιθανώς θα του προτείνει. Ο ΕΨΥ οφείλει να ακολουθεί όλους τους σχετικούς νόμους και κανόνες δεοντολογίας, ως οφείλει με βάση την ιδιότητά του.

Δ.4 Το Soulscan δεν ευθύνεται για την τήρηση των κανονισμών και νόμων που διέπουν τις συναλλαγές προσώπων στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος εδρεύουν οι χρήστες του. Η ευθύνη για νόμιμες συναλλαγές και ενέργειες παραμένει εξ’ ολοκλήρου στους χρήστες του. Ειδικά ως προς τη διαμεσολάβηση πληρωμών από απλούς χρήστες προς ΕΨΥ, ο ΕΨΥ που θα παράσχει τις αντίστοιχες ιατρικές, ψυχολογικές ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες ενημερώνεται εντός 12 ωρών για την πραγματοποιηθείσα πληρωμή και υποχρεούται να εκδώσει εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση το κατάλληλο φορολογικό παραστατικό προς τον πελάτη του, τα στοιχεία του οποίου λαμβάνει με την ειδοποίηση πληρωμής, και να το παραδώσει στον ίδιο κατά την επίσκεψή του ή με άλλον κατάλληλο τρόπο. Σε αυτούς τους τρόπους, συπεριλαμβάνεται η αποστολή του παραστατικού μέσω του Soulscan κατ’ επιλογή του επαγγελματία.

Δ.5 Για την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας, οι συμβαλλόμενοι ΕΨΥ πρέπει να αποδεχθούν την πολιτική απορρήτου της και να παράσχουν κατ’ ελάχιστο τις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται για τη διασύνδεση μεταξύ τους, όπως περιγράφεται στην Παρ. Α.1 της παρούσης.

 

Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Σελίδα μετά από εγγραφή ειδοποίηση προς τον ΕΨΥ με την οποία τάσσεται εύλογη προθεσμία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του βάσει της Σύμβασης , δύναται να διακόψει μερικώς την παροχή της υπηρεσίας soulscan.gr και κατά την κρίση της να αποσυνδέσει το επικοινωνιακό προφίλ από το σύστημα , μέχρι την πλήρη συμμόρφωση του Πελάτη με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Soulscan.

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο . Ο ΕΨΥ δικαιούται να ζητήσει την επίλυσή της διαφοράς από τη Σελίδα με αίτημά του προς αυτήν . Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς με τον παραπάνω τρόπο τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να προσφύγουν στα αρμόδια Δικαστήρια. Αρμόδια καθορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Ελλάδας ή τα Ευρωπαικά δικαστήρια .

ΙΣΧΥΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 1. Η ισχύς της Σύμβασης εκκινεί από την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Soulscan.gr και διαρκεί για αόριστο χρόνο ή το χρόνο που έχει προσυμφωνηθεί, εφόσον αυτός αναφέρεται ρητά σε συμπληρωματική σύμβαση. Η ενεργοποίηση της Υπηρεσίας του Soulscan εξαρτάται από τη Σελίδα, που υποχρεούται να ενεργεί εντός των χρονικών πλαισίων που θέτει η συμφωνία που έχει προσφερθεί στον Πελάτη.

2.1 Η ισχύς της Σύμβασης λύεται σε περίπτωση θανάτου του Πελάτη (για φυσικά πρόσωπα) ή σε περίπτωση οριστικής λύσης του Πελάτη (για νομικά πρόσωπα).

2.2 Σε περίπτωση που ο Πελάτης- ΕΨΥ (για νομικά πρόσωπα), κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση , η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για την Σελίδα. Στην περίπτωση αυτή , ο Πελάτης υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τη Σελίδα με συστημένη επιστολή του ή με email. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.Η Σελίδα με την επιφύλαξη των λοιπών δικαιωμάτων της , δύναται να καταγγείλει αζημίως την παρούσα μετά από ειδοποίηση, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις.

 • Χωρίς τήρηση προθεσμίας , σε περίπτωση που ο Πελάτης χρησιμοποιεί τη Σύνδεση για παράνομους σκοπούς ή μεταπώληση Υπηρεσιών ή τέλεση απάτης, ή εφόσον ο Πελάτης δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, ή με οποιουσδήποτε άλλους όρους συμφωνίας του με τη Σελίδα ειδικότερης ή μεταγενέστερης της παρούσας. Η Σελίδα δύναται στην περίπτωση αυτή να αναζητήσει οποιεσδήποτε θετικές ή αποθετικές ζημιές έχει υποστεί από την αντισυμβατική χρήση των Υπηρεσιών αυτών και να καταγγείλει στις διωκτικές Αρχές.
 • Σε περίπτωση μη ενημέρωσης της Σελίδας για αλλαγή επωνυμίας ή μετατροπή νομικής μορφής του Πελάτη.
 • Σε περίπτωση πτώχευσης του Πελάτη, διάλυσης, εκκαθάρισης , θέσης του σε αναγκαστική διαχείριση ή θέσης του σε κατάσταση παύσης πληρωμών ή άλλης παρόμοιας καταστάσεως (για νομικά πρόσωπα) είτε είχε υποβληθεί αίτηση είτε όχι.
 • Σε περίπτωση που η Σύνδεση προκαλεί τεχνικά προβλήματα λειτουργίας του Συστήματος ή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών τρίτων.
 • Σε περίπτωση που η ενεργοποίηση της σύνδεσης αποδειχθεί τεχνικά μη δυνατή , η Σελίδα θα ενημερώσει άμεσα τον Πελάτη και η παρούσα Σύμβαση θα καθίσταται ανίσχυρη. Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης δεν δύναται να βρεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση και στα τηλέφωνα που έχει δηλώσει, η Σελίδα θα δικαιούται να λήξει αμέσως και μονομερώς την παρούσα Σύμβαση χωρίς να έχει οποιαδήποτε ευθύνη εκ του λόγου αυτού.
 1. Ο ΕΨΥ δικαιούται να τερματίσει την Σύμβαση οποτεδήποτε εντός της ελάχιστης διάρκειας ενός (1) μήνα μόνο για σπουδαίο λόγο.
 2. Μετά το πέρας της ελάχιστης διάρκειας Σύμβασης ο ΕΨΥ έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται σε εύλογο χρόνο από την παραλαβή από τη Σελίδα της σχετικής ειδοποιήσεως, εξαιρουμένων των περιπτώσεων εύλογου αιτήματος του Πελάτη για διαφορετικό χρόνο αποσύνδεσης.

Για την προβολή σας στο SoulScan ΔΕΝ είναι απαραίτητη η καταχώρηση επαγγελματικού χώρου, μπορούν να καταχωρηθούν επαγγελματίες που απασχολούνται μόνο online ή κατ’ οίκον.

Για μια πλήρη επαγγελματική προβολή, καλό είναι να συμπληρωθούν όλες οι ερωτήσεις και να προσθέσετε εικόνα προφίλ, που μπορεί να είναι είτε φωτογραφία δική σας, είτε λογότυπο της επιχείρησής σας. Είναι σημαντικό να υπάρχουν αρκετά στοιχεία επικοινωνίας και κάποιοι τρόποι Messaging. Επίσης, είναι σημαντική η παρουσία στα social media. Σας προτείνουμε να δείτε και άλλα προφίλ επαγγελματιών για να σχηματίσετε μια καλύτερη εικόνα για το τι θέλετε να περιλαμβάνει το δικό σας προφίλ.

Χρέωση της υπηρεσίας:
Η καταχώρηση στον επαγγελματικό κατάλογο του Soulscan είναι δωρεάν. Για κάθε νέα κράτηση με κάποιο θεραπευόμενο, το Soulscan κρατά ως προμήθεια το ποσό των 20€ από το ποσό της κράτησης και σας μεταφέρει το υπόλοιπο. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία θα σας αποσταλούν με email.

  Στα επόμενα πεδία μπορείτε να επιλέξετε αρχεία για αποστολή, με επαγγελματικούς τίτλους για τις θεραπευτικές κατηγορίες σας. Αν δεν είναι εφικτή η αποστολή τους επί του παρόντος, το Soulscan θα επικοινωνήσει μαζί σας.  
Αν προσφέρετε και υπηρεσίες προς άλλους συναδέλφους (εποπτείες - επιβλέψεις) παρακαλώ επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να καταχωρηθεί αυτό στο προφίλ σας (1 ή περισσότερες συνεδρίες - κόστος για αυτές)
Μοιραστείτε το: